Usługi

 1. USŁUGI KSIĘGOWE:
  • ksiąg rachunkowych (handlowych)
  • podatkowych ksiąg przychodów – rozchodów
  • ewidencji ryczałtowych
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencji wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT,CIT)
  • sporządzanie wniosków o zwrot VAT-u w budownictwie mieszkaniowym
 2. OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA:
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych.
  • sporządzanie informacji i deklaracji PIT4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40
  • zakładanie akt osobowych
  • prowadzenie kart przychodów pracowników
 3. ROZLICZENIA Z ZUS:
  • zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników
  • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców i pracowników
  • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS
 4. INNE USŁUGI:
  • weryfikacja ksiąg i wyprowadzanie zaległości
  • sporządzanie raportów i analiz finansowych
  • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i Banków
  • zakładanie ksiąg rachunkowych
  • opracowywanie zasad rachunkowości
  • uruchamianie i likwidacja działalności gospodarczej
  • wypełnianie wniosków kredytowych
  • pomoc w sporządzeniu biznes planów i wniosków o dotację
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania
O firmie Oferta Kontakt