O firmie

Biuro działa na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministerstwo Finansów, uprawiającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, w tym w biurze rachunkowym od 1991r i kancelarii doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w optymalizacji rozliczeń podatkowych.

Biuro posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu zapewniającą pełne bezpieczeństwo klienta.

O firmie Oferta Kontakt